Ολο και περισσότερο πιεστική καθίσταται η κατάσταση με τα μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια που οδηγούν σε απόγνωση τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν προσημειώσει τα ακίνητά τους στις δανείστριες τράπεζες.

Πολλοί εξ αυτών αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε λεόντειους διακανονισμούς με πληρωμή μόνο τόκων (χωρίς κεφάλαιο), ενώ διαφαίνεται πλέον ξεκάθαρη η απειλή μαζικών πλειστηριασμών ακόμη και πρώτης κατοικίας μετά την εκποίηση των «κόκκινων δανείων» από τις ανακεφαλαιοποιημένες ελληνικές τράπεζες.

Ενώ δεν υπάρχει ο θεσμός του τραπεζικού διαμεσολαβητή, εντούτοις η πρόσφατη τροποποίηση του νόμου για τον Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, παρέχει τη δυνατότητα στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, με την αίτηση δικαιούχων χρεωστών να διορίζει διαμεσολαβητές, οι οποίοι να αναλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ των δανειοληπτών και των τραπεζών για θέματα αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Δανειολήπτης που βρίσκεται σε κατάσταση μη εξυπηρέτησης δανείου με ενυπόθηκη εξασφάλιση σε ακίνητο που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, δικαιούται να αποταθεί στον χρηματοοικονομικό επίτροπο με αίτηση για να διοριστεί διαμεσολαβητή