Κόστος
Ενώ ο διαμεσολαβητής μπορεί να χρεώσει μία αμοιβή συγκρίσιμη με αυτή ενός δικηγόρου, το τελικό κόστος για την επίλυση μιας υπόθεσης είναι χαμηλότερο για τον ενδιαφερόμενο, αφού η διαδικασία της διαμεσολάβησης απαιτεί γενικά λιγότερο χρόνο για την πρόοδο μίας υπόθεσης απ’ ότι μέσω των κλασικών οδών δικαστικής επίλυσης διαφορών.

Χρόνος

Ενώ μία υπόθεση στα χέρια ενός δικηγόρου ή δικαστηρίου μπορεί να πάρει μήνες ή χρόνια να επιλυθεί, η διαμεσολάβηση συνήθως δίνει λύση σε λίγες ώρες.
Λιγότερος χρόνος σημαίνει λιγότερα χρήματα σε αμοιβές και κόστη και οδηγεί σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων. Για πολλούς μόνο το γεγονός ότι δεν διατηρούν αντιδικίες είναι αυτοτελές πλεονέκτημα.

Εμπιστευτικότητα
Ενώ οι δίκες ενώπιον των δικαστηρίων διεξάγονται σε δημόσια ακροατήρια, η διαμεσολάβηση παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.  Κανείς εκτός από τα μέρη, τους δικηγόρους τους και τον διαμεσολαβητή ξέρουν τι συμβαίνει.
Η εμπιστευτικότητα στη διαμεσολάβηση έχει τόσο μεγάλη σημασία, που ο νόμος δεν μπορεί ν’ αναγκάσει τον διαμεσολαβητή να καταθέσει αναφορικά με το περιεχόμενο ή την πρόοδο μία διαμεσολάβησης.

Οχι μόνο δεν τηρούνται πρακτικά, αλλά πολλοί διαμεσολαβητές καταστρέφουν ακόμη και τις σημειώσεις που τυχόν κράτησαν κατά τη διάρκεια μιας διαμεσολάβησης από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η διαμεσολάβηση.  Οι μόνες εξαιρέσεις στον κανόνα της αυστηρής εμπιστευτικότητες συνήθως αφορούν την κακοποίηση ανηλίκου ή την απειλή ή διάπραξη εγκληματικών πράξεων.

Έλεγχος
Η διαμεσολάβηση αυξάνει τον έλεγχο των μερών επί της επίλυσης της διαφοράς.  Σε μία δικαστική υπόθεση, τα μέρη λαμβάνουν μία απόφαση, αλλά τον έλεγχο του περιεχομένου της έχει ο δικαστής.  Συχνά ο δικαστής δεν μπορεί νομικά να δώσει τις λύσεις που αφήνει ανοιχτές η διαμεσολάβηση.  Έτσι η διαμεσολάβηση είναι πιθανότερο να δώσει ένα αμοιβαία αποδεκτό για τα μέρη αποτέλεσμα.

Συμμόρφωση
Επειδή το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται από τη συνεργασία των μερών και είναι αμοιβαία αποδεκτό, συνήθως η συμμόρφωση προς τη συμφωνία κατόπιν διαμεσολάβησης είναι συνήθως υψηλή.  Αυτό μειώνει περαιτέρω τα έξοδα, αφού τα μέρη δεν χρειάζεται να προσλάβουν δικηγόρο για να επιβάλουν τη συμμόρφωση με τη συμφωνία (κατάσχεση, πλειστηριασμός μέσω δικαστικού επιμελητή κλπ).  Η συμφωνία κατόπιν διαμεσολάβησης, παράλληλα είναι και εκτελεστός τίτλος – έχει, δηλαδή, ισχύ δικαστικής απόφασης.

Αμοιβαιότητα
Τα μέρη σε μία διαμεσολάβηση είναι συνήθως «έτοιμα» να συνεργαστούν για την επίτευξη  μιας λύσης.  Στις περισσότερες περιπτώσεις και μόνο το γεγονός ότι είναι πρόθυμα τα μέρη να μετάσχουν σε μία διαμεσολάβηση σημαίνει ότι είναι έτοιμα να μετακινηθούν από τις θέσεις τους.  Τα μέρη έτσι έχουν περισσότερο την τάση να κατανοούν την άλλη πλευρά και να εργασθούν πάνω στα θέματα που υφέρπουν της διαφοράς.  Τούτο έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι συνήθως διαφυλάττει τη σχέση που είχαν τα μέρη πριν ανακύψει η διαφορά.

Υποστήριξη
Οι διαμεσολαβητές έχουν εκπαιδευθεί να εργάζονται σε δύσκολες καταστάσεις.  Ο διαμεσολαβητής ενεργεί ως ουδέτερος πάροχος διευκόλυνσης και καθοδηγεί τα μέρη μέσω της διαδικασίας, τα βοηθά να σκεφθούν και να δουν με νέα μάτια τη διαφορά και τους τρόπους επίλυσής τους, διευρύνοντας τον ορίζοντα των πιθανών λύσεων.

Η διαμεσολάβηση είναι μία λύση πολιτισμού.