Μια χαρακτηριστική περίπτωση διαμεσολάβησης

Μια περίπτωση επιχειρηματικής διαφοράς, η οποία έλαβε χώρα στο Λονδίνο το 1990 αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία διαφαίνεται η αξία της διαμεσολάβησης και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία από την οποία και οι δύο πλευρές βγαίνουν κερδισμένες. Εκείνη τη χρονιά ένα φορτίο με πορτοκάλια από το Ισραήλ έφτασε στο Λονδίνο. Περιέργως για την παραλαβή του παρουσιάστηκε όχι μία, αλλά δύο εταιρείες που διεκδικούσαν το φορτίο του,η Tropicana Orange Juice και η G. Wilking & Sons. Κάθε μία είχε τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και ισχυριζόταν ότι εκείνη ήταν η κύρια του φορτίου, οπότε και οι δύο εταιρείες κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα διεκδικώντας το. Ωστόσο μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση οι μέρες περνούσαν και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος το φορτίο να χαθεί, αφού τα πορτοκάλια θα σάπιζαν, ενώ και οι δύο εταιρείες έχαναν χρήματα καταβάλλοντας κάθε μέρα ένα ποσό για το χρόνο που παρέμενε το φορτίο στο λιμάνι. Έτσι αποφασίστηκε να καταφύγουν στη λύση της διαμεσολάβησης, η οποία μόλις είχε αρχίσει τότε να εφαρμόζεται στην Αγγλία, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Αν οι εταιρείες είχαν επιμείνει στη δικαστική οδό, ο δικαστής θα αποφάσιζε με βάση τα αποδεικτικά έγγραφα και θα καθόριζε ποιά από τις δύο είχε το ισχυρότερο δικαίωμα κυριότητας. Αν πάλι είχαν αποφασίσει να προσφύγουν σε διαιτησία, ο διαιτητής προσπαθώντας να βρει μια δίκαιη λύση, το πιθανότερο ήταν να αποφάσιζε να δοθεί μισό φορτίο στην μία εταιρεία και μισό στην άλλη. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή όμως ήταν να βρει μια λύση που θα αποδέχονταν και οι δύο πλευρές και από την οποία θα έμεναν και οι δύο εξίσου ευχαριστημένες. Έτσι κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης προσπαθώντας να εντοπίσει τα συμφέροντα των δύο εταιρειών ρώτησε για ποιό λόγο χρειάζονταν τα πορτοκάλια. Η μεν Tropicana Orange Juice απάντησε ότι χρειαζόταν το χυμό τους γιατί παρήγαγε χυμούς πορτοκάλι, ενώ η G. Wilking & Sons απάντησε ότι χρησιμοποιούσε μόνο το φλοιό τους, γιατί παρήγαγε μαρμελάδες πορτοκάλι... Η λύση λοιπόν ήταν προφανής και οι δύο εταιρείες μοιράστηκαν το φορτίο κρατώντας το μέρος εκείνο των πορτοκαλιών που χρειάζονταν. Η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποιείται από τους Άγγλους σε αυτές τις περιπτώσεις είναι: “win-win situation” και εκφράζει όλη την ουσία της διαμεσολάβησης, μια διαδικασία με την οποία και οι δύο πλευρές μένουν ευχαριστημένες, γιατί νιώθουν ότι πήραν αυτό που ήθελαν.