Γιατί χρειάζομαι έναν διαμεσολαβητή;

Αυτή είναι η πρώτη και βασική απορία όλων που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την διαμεσολάβηση. «Γιατί σε χρειάζομαι; Δεν μπορώ να βρω τη λύση μόνος μου αν θέλω; Άλλωστε, οι δικηγόροι μας έχουν μιλήσει ήδη τηλεφωνικά, μήπως και γινόταν να συμβιβαστούμε» - με την λογική ότι αν τα μέρη μπορούσαν να έχουν βρει μια λύση απλώς συζητώντας, θα το είχαν ήδη κάνει.

Κύρια ευθύνη του διαμεσολαβητή είναι να διαχειριστεί έναν δύσκολο διάλογο, με σκοπό να αυξηθεί η κατανόηση ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και να βρεθούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις στα ζητήματα επί των οποίων αυτά διαφωνούν. Ο διαμεσολαβητής λειτουργεί ως καταλύτης, αφού η συμμετοχή του αλλάζει την δυναμική της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα μέρη.

Αρχικά, κανονίζει μια σωστά δομημένη και οργανωμένη συνάντηση, που να παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες άνεση και ασφάλεια. Θα φροντίσει να έχουν τα μέρη την δυνατότητα να ακουστούν, να εκφράσουν πλήρως τις ανησυχίες τους και να μιλήσουν για όλα όσα αισθάνονται ότι σχετίζονται με την διαφορά τους.

Είναι λογικό οι εμπλεκόμενοι σε μία διαφορά να έχουν ήδη σχηματισμένες ιδέες και απόψεις για το τι έχει συμβεί, και τα συναισθήματα που έχουν προκύψει από την διαφορά αυτήν να είναι δυνατά. Ο διαμεσολαβητής φροντίζει ώστε να μεταδίδει τα μηνύματα από την μία πλευρά προς την άλλη, με τρόπο ώστε τα μέρη να κατανοούν το ένα το άλλο, αλλά χωρίς να αποκρύπτονται ή να συγκαλύπτονται οι πληροφορίες. Ορίζεται έτσι ένα νέο πλαίσιο επικοινωνίας.

Επιπλέον, δουλειά του διαμεσολαβητή είναι καθένας από τους συμμετέχοντες να κατανοήσει τους έμμεσους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν οι άνθρωποι, ώστε να δοθεί βάρος σε αυτά που έχουν πραγματική σημασία για τα μέρη.

Ακόμη μια ευθύνη του διαμεσολαβητή είναι να διευρύνει το φάσμα των μέσων που χρησιμοποιούν τα μέρη για την επίλυση της διαφοράς τους, και να βοηθήσει να σκεφτούν πρωτότυπες λύσεις ανοίγοντας την προοπτική τους. Θα είναι ρεαλιστής ως προς την δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας, χωρίς, βέβαια, να γίνεται αποτρεπτικός, και θα προσπαθεί να καταστήσει φανερό στα μέρη το γιατί μία συγκεκριμένη λύση ίσως δεν καταφέρει να εφαρμοστεί στην πράξη. Θα δουλέψει, επίσης, στην κατεύθυνση του να διασαφηνιστούν ενδεχόμενα θολά σημεία, ασάφειες και γενικότητες.

Τέλος, σε δύσκολες διαπραγματεύσεις, όπου το διακύβευμα είναι μεγάλο, ή η συναισθηματική φόρτιση των μερών έντονη, ο διαμεσολαβητής ενδέχεται να λειτουργήσει και ως «αλεξικέραυνο» για τις ανησυχίες των μερών. Αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τις ικανότητες του διαμεσολαβητή ως επαγγελματία, ή με τους «καλούς τρόπους» και την ευγένεια των μερών.

Διαβάστε Περισσότερα ...