Η Διαμεσολάβηση στις Αστικές και Εμπορικές Διαφορές

diamesolavisi anastasopoulou

Πρακτικά και Συμπεράσματα του Διεθνούς Σεμιναρίου
«Αστική & Εμπορική Διαμεσολάβηση στις Διασυνοριακές Διαφορές»

Επιμέλεια: Ιωάννα Αναστασοπούλου (ΕλλΚΔΔ)
ΔΝ, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CEDR

Προλογίζουν οι: Νικόλας Κανελλόπουλος  και Ελευθέριος Σταυρόπουλος

Έκδοση 2011, Νομική Βιβλιοθήκη
ΙSBN 978-960-272-807-9

Πρόκειται για μία, από τις πρώτες ελληνικές εκδόσεις, που πραγματεύεται το νόμο 3898/2010. Αποτελεί την καταγραφή των πρακτικών και συμπερασμάτων του πρώτου Διεθνούς Σεμιναρίου για τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2007 στην Αθήνα.

Στο βιβλίο περιέχονται οι ομιλίες κορυφαίων παραγόντων της Διαμεσολάβησης στην Ευρώπη και διεθνώς, και επιτρέπει να αναφανούν οι πρώτοι προβληματισμοί, αντιρρήσεις και σχόλια πάνω στο θεσμό αυτό από το ελληνικό κοινό που ουσιαστικά τον αγνοεί.

Η έκδοση χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες: α) Το νομικό καθεστώς της Διαμεσολάβησης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) Δικαστές και Διαμεσολάβηση, γ) Πολιτική Δικονομία και Διαμεσολάβηση, δ) Η πρακτική της Διαμεσολάβησης, ε) Διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση, και στ) Ο Διαμεσολαβητής. Ιδιαίτερης αξίας είναι οι συγκριτικές προσεγγίσεις που τίθενται στη διάθεση του αναγνώστη, αφού μεταξύ άλλων εξετάζονται η οικογενειακή Διαμεσολάβηση στη Γαλλία, ενώ στη δεύτερη θεματική ενότητα εξετάζεται η σχέση των δικαστών με τη Διαμεσολάβηση στη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, και την Αγγλία (απόσπασμα του βιβλίου).