Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας 2ος Τόμος

diamesolavisi orfanouΣυγγραφείς: Ν. Τριάντος, Κ. Κυπρούλη, Μ. Φανού, Π. Ρεντούλης, Δ. Θεοχάρης, Κ. Κουτσουλέλος

Επιμέλεια: Κ. Κουτσουλέλος

Έκδοση 2016, Νομική Βιβλιοθήκη
ISBN: 978-960-562-633-4

Τα «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας 2ος τόμος» αποτελούν το δεύτερο μέρος ενός δίτομου έργου, που περιέχει περισσότερα από 175 υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, ανακοπών, προτάσεων κλπ), γραμμένα στην δημοτική γλώσσα, εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία και ενημερωμένα με τις αλλαγές που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν 4335/2015.

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από το γενικό μέρος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την απόδειξη, τις μικροδιαφορές, τη λογοδοσία, τη διανομή, τα ένδικα μέσα, τα ένδικα βοηθήματα, τις ειδικές διαδικασίες και τα ασφαλιστικά μέτρα.

Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα από την εκούσια δικαιοδοσία, τη διαιτησία, την αναγκαστική εκτέλεση και την συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, όπου παρατίθενται σχολιασμένα υποδείγματα για τα εξής θέματα ενδιαφέροντος για τους διαμεσολαβητές:

  • Ρήτρα διαμεσολάβησης
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής διαφοράς σε διαμεσολάβηση
  • Συμφωνία των μερών κατά τη διαμεσολάβηση
  • Πρακτικό διαμεσολάβησης
  • Αίτηση μεταγραφής του πρακτικού διαμεσολάβησης
  • Ακύρωση του πρακτικού διαμεσολάβησης

Τα σχετικά υποδείγματα διευκολύνουν τους διαμεσολαβητές κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο επίλυσης διαφορών με διαμεσολάβηση, ενώ θα χρησιμεύσουν και σε δικηγόρους οι οποίοι θέλουν να παράσχουν στους εντολείς τους την καλύτερη δυνατή υποστήριξη κατά την προετοιμασία, ανάπτυξη και ολοκλήρωση μιας διαδικασίας διαμεσολάβησης (απόσπασμα βιβλίου).