Ανάμεσα στα μέρη: Ο Ουδέτερος Τρίτος

diamesolavisi oudeteros

Στρατηγικές για μία επιτυχημένη διαμεσολάβηση

Συγγραφείς: Josh B. Stulberg, L. Love
Μετάφραση-Επιμέλεια: Μαίρη Ορφανού

Έκδοση 2014, Νομική Βιβλιοθήκη
ISBN: 978-960-562-297-8

Οι έμπειροι διαμεσολαβητές και εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, Josh B. Stulberg και Lela P. Love, ξεναγούν αναγνωστικό κοινό βήμα βήμα στον κόσμο της διαμεσολάβησης, παρουσιάζοντας τις βασικές του πτυχές. Η διαμεσολάβηση είναι μέθοδος κατεξοχήν σχεδιασμένη για να προάγει τον αυτοπροσδιορισμό και τη συνεργασία. Η διαμεσολαβητική διαδικασία αποτελεί μια δίκαιη, αποτελεσματική και δημιουργική μέθοδο για την επίλυση συγκρούσεων με τρόπο αξιοπρεπή και εποικοδομητικό.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιέχει βασικές πληροφορίες για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η μέθοδος της διαμεσολάβησης. Περιγράφονται οι ευκαιρίες για εποικοδομητικό χειρισμό διαφορών, ευκαιρίες που προσφέρει σε έναν διαμεσολαβητή η δυναμική της ανθρώπινης διαφορετικότητας, και πώς ο διαμεσολαβητής μπορεί να τις αξιοποιήσει με συνετό και αποτελεσματικό τρόπο (απόσπασμα του βιβλίου).

Η έκδοση αυτή περιέχει πλήθος παραδειγμάτων από πραγματικές υποθέσεις για όσους επιθυμούν περαιτέρω εξοικείωση με το αντικείμενο και πολλές πρακτικές συμβουλές για όσους θέλουν να εντάξουν τη διαμεσολάβηση στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, είτε ως διαμεσολαβητές είτε ως συμμετέχοντες σε μια διαμεσολάβηση. Το έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.