Στις υποθέσεις διαμεσολάβησης, όπως άλλωστε και στη διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου, δεν αποκλείεται να βρεθούν αντιμέτωπα άτομα από διαφορετικές εθνικότητες, κυρίως όταν πρόκειται για εμπορικές διαφορές.

Αυτή είναι η πρώτη και βασική απορία όλων που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την διαμεσολάβηση. «Γιατί σε χρειάζομαι; Δεν μπορώ να βρω τη λύση μόνος μου αν θέλω; Άλλωστε, οι δικηγόροι μας έχουν μιλήσει ήδη τηλεφωνικά, μήπως και γινόταν να συμβιβαστούμε».

Με αφορμή μια συζήτηση που είχα μ’έναν πελάτη θεώρησα σκόπιμο να αναφέρω μερικά πράγματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης στο πεδίο της ελεύθερης έκφρασης του λόγου έναντι της κλασικής μεθόδου προσφυγής στα δικαστήρια.

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης είναι το απόρρητο της διαδικασίας. Οτιδήποτε λεχθεί κατά τη διάρκειά της, δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο. Η χαρακτηριστική έκφραση που συχνά χρησιμοποιείται είναι: “ό,τι λέγεται στη διαμεσολάβηση, μένει στη διαμεσολάβηση”.

Κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή, αυθύπαρκτη προσωπικότητα με εντελώς διαφορετικό εσωτερικό ψυχικό κόσμο. Κάποιοι είναι εξωστρεφείς, κινητικοί ενώ άλλοι πιο εσωστρεφείς και κλειστοί. Άλλοι περισσότερο επικοινωνιακοί ή δυναμικοί ενώ άλλοι ευφυέστεροι αλλά πιο χαμηλών τόνων.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο, οι επιχειρήσεις επιθυμούν την ταχεία επίλυση των διαφορών τους με τον οικονομικότερο τρόπο και χωρίς να διασαλευθεί η σχέση μεταξύ των μερών, όπου αυτό είναι εφικτό.