Πρόλογος του κ. Ελευθέριου Σταυρόπουλου, τέως Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Ανταγωνιστικότητα, στο βιβλίο «Η Διαμεσολάβηση στις Αστικές και Εμπορικές Διαφορές» - Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

Σελίδα 3 από 3