Επανορθωτικοί Κύκλοι και Επανορθωτική Δικαιοσύνη

Οι Επανορθωτικοί Κύκλοι αποτελούν τμήμα των επανορθωτικών πρακτικών που έχουν τις ρίζες τους στις παραδόσεις των αυτοχθόνων λαών της αμερικανικής ηπείρου. Στις κουλτούρες αυτές, όπου δεν υπήρχε γραπτός λόγος, όλη η σοφία μεταφερόταν από γενιά σε γενιά μέσω της αφήγησης ιστοριών.

Ο Κύκλος έχει μιαν άλλη δυναμική, γιατί μιλάει στις αρχαίες καταβολές μας. Οι πρόγονοί μας αφηγούνταν ιστορίες καθισμένοι σε έναν μεγάλο κύκλο γύρω απ’ τη φωτιά. Πιο κοντά στη δική μας κουλτούρα μπορεί να μοιάζει η εικόνα της γιαγιάς που αφηγείται στα εγγόνια της παραμύθια καθισμένη μπροστά στο τζάκι.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις εκείνες που προέκυπτε κάποια σύγκρουση μέσα στην κοινότητα, η κουλτούρα τους ήταν τέτοια που δεν έβλεπε ως λύση την επιβολή ποινής ή τον εξοστρακισμό, αλλά την επανένωση και την αποκατάσταση της όποιας βλάβης είχε προκληθεί. Όταν, σε μια κοινότητα που βασίζεται στις βαθιές ανθρώπινες σχέσεις, κάποιος βλάπτεται, ουσιαστικά υποφέρει όλη η κοινότητα, και άρα η λύση χρειάζεται να επιτευχθεί από όλα τα μέλη της κοινότητας.
Η δική μας κουλτούρα ενθαρρύνει ποικιλοτρόπως τον διαχωρισμό, τη δαιμονοποίηση εκείνων που διαφωνούν μαζί μας, τον ανταγωνισμό, την ιεραρχία, και την επίκληση στην αυθεντία για την επίλυση των προβλημάτων μας. Αυτές οι τάσεις στη συλλογική μας ζωή δημιουργούν αντίθετη στην φιλοσοφία των Κύκλων ροπή.
Στον Κύκλο δεν χρειάζεται να βλέπουμε τα πράγματα με το ίδιο τρόπο αλλά να κατανοούμε τους διαφορετικούς τρόπους που υπάρχουν για να βλέπει κανείς τα πράγματα. Κάθε άτομο έχει μια ιστορία, και κάθε ιστορία έχει να προσφέρει ένα μάθημα. Στον Κύκλο, οι άνθρωποι ἐρχονται κοντά με το να μοιράζονται ιστορίες που σημαίνουν κάτι για αυτούς. Όταν μοιραζόμαστε ιστορίες και βγάζουμε τις μάσκες μας, αποκαλύπτοντας τον εαυτό μας ως ένα ευάλωτο ανθρώπινο πλάσμα που παλεύει, οι άνθρωποι αισθάνονται πιο κοντά μας.
Στα ιεραρχικά τιμωρητικά συστήματα, οι βασικές ερωτήσεις που ανακύπτουν όταν εμφανίζεται μια βλαπτική συμπεριφορά είναι ποιος κανόνας παραβιάστηκε, ποιος ευθύνεται, και ποια ποινή θα του επιβληθεί. Αυτές οι προσεγγίσεις μας είναι οικείες, καθώς είναι η βάση του ποινικού μας συστήματος, που πρεσβεύει ότι μια «δίκαιη» και «αναλογική» τιμωρία είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του εγκλήματος. Αυτό συχνά συνεπάγεται ένα μεγάλο κόστος, οικονομικό και όχι μόνο, για την κοινωνία, με μικρή «θεραπευτική» επίδραση στα θύματα και την κοινότητα, και με μέγιστο επιβλαβές αποτέλεσμα για τους δράστες και τις οικογένειές τους. Στην επανορθωτική δικαιοσύνη, όμως, τα παραπάνω ερωτήματα μετατρέπονται σε τι συνέβη, ποιος επηρεάστηκε, και πώς μπορούμε να επανορθώσουμε.
Οι επανορθωτικές πρακτικές είναι μια εναλλακτική στη χρήση της τιμωρίας για την αντιμετώπιση άσχημων συμπεριφορών. Η Επανορθωτική Δικαιοσύνη συμβάλει στο να επαναφέρει τα πράγματα σε έναν ικανοποιητικό δρόμο, όταν δοκιμάζεται η ακεραιότητα της κοινότητας από επιβλαβείς συμπεριφορές. Φέρνει μαζί στον ίδιο χώρο τα άτομα που υπέστησαν βλάβη από μία παραβατική συμπεριφορά, και τα άτομα που επέδειξαν αυτήν την βλαπτική συμπεριφορά, καθώς και μέλη των οικογενειών και της κοινότητάς τους, για να λάβουν μέρος σε έναν διάλογο που σκοπό έχει να χτιστεί κατανόηση, να γίνει εμφανές πώς η παραβατική συμπεριφορά αυτή επηρέασε όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας, και να καταλήξουν  από κοινού σε συμφωνία αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει εφεξής, ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες.
Στην Αμερική και στον Καναδά οι Επανορθωτικοί Κύκλοι, ως μέρος της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης, τυγχάνουν εφαρμογής εδώ και δεκαετίες, σε όλα τα κλειστά «συστήματα», δηλαδή σε περιορισμένα περιβάλλοντα όπως είναι τα σχολεία, οι φυλακές, οι χώροι εργασίας, αλλά και σε επίπεδο κοινότητας και οικογένειας ακόμη.
Ανάλογα με τον χώρο όπου εφαρμόζονται οι Κύκλοι, μπορούν να είναι Κύκλοι μάθησης (σε σχολεία), λήψης αποφάσεων, θεραπείας, υποστήριξης / επανένταξης, επίλυσης συγκρούσεων. Σε κάποιες Πολιτείες είναι ακόμη θεσμοθετημένοι και οι Κύκλοι επιβολής ποινής (αντί δίκης, σε ποινικές υποθέσεις).