Σύμφωνα με τον νόμο, στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, κάθε πλευρά πρέπει να παρίσταται με τον δικηγόρο της.

«Γιατί;», αναρωτιούνται πολλοί ενδιαφερόμενοι. «Αφού στη Διαμεσολάβηση, εγώ αποφασίζω το περιεχόμενο της συμφωνίας, δεν γίνεται να μην φέρω τον δικηγόρο μου, ώστε να μειωθούν τα έξοδά μου; Άλλωστε και εσείς Νομική έχετε σπουδάσει», λέει στον διαμεσολαβητή.

Οι Επανορθωτικοί Κύκλοι αποτελούν τμήμα των επανορθωτικών πρακτικών που έχουν τις ρίζες τους στις παραδόσεις των αυτοχθόνων λαών της αμερικανικής ηπείρου. Στις κουλτούρες αυτές, όπου δεν υπήρχε γραπτός λόγος, όλη η σοφία μεταφερόταν από γενιά σε γενιά μέσω της αφήγησης ιστοριών.

Οι περισσότεροι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή τους θα χρειαστεί να λύσουν κάποιο νομικό ζήτημα ενώπιον των δικαστηρίων. Όσοι έχουν ήδη μπει σε αυτή τη διαδικασία γνωρίζουν ότι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, αφού μπορεί να κρατήσει αρκετά χρόνια, έχει μεγάλο κόστος και φυσικά δημιουργεί και διατηρεί ψυχοφθόρα συναισθήματα για όσο καιρό διαρκεί.

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α62/3-5-2017), ο οποίος, ως προς τις περισσότερες διατάξεις του, θα τεθεί σε ισχύ μετά την πάροδο τριών μηνών και στοχεύει στη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η διάσωσή τους και αποτελεί «μια προσπάθεια έμμεσης προώθησης του θεσμού της διαμεσολάβησης».

Λόγω της πρόσφατης προβολής του θεσμού της διαμεσολάβησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, θεωρώ πως είναι σκόπιμο να φωτίσουμε μερικές απ’τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Διαφορών δηλαδή που ίσως ομοιάζουν προς το θεσμό της διαμεσολάβησης. Ένας απ’τους θεσμούς αυτούς εναλλακτικής επίλυσης είναι αυτός της δικαστικής μεσολάβησης. Περιγράφεται στο άρθρο 214Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Με τον πρώην άντρα μου γνωριστήκαμε και ερωτευτήκαμε τρελά. Παντρευτήκαμε, κάναμε το παιδάκι μας, και όλα έμοιαζαν τέλεια. Αργότερα τα πράγματα μεταξύ μας άλλαξαν, οι τριβές της καθημερινότητας αυξήθηκαν, οι τσακωμοί ήταν καθημερινό φαινόμενο. Αποφασίσαμε να πάρουμε διαζύγιο.

Σελίδα 1 από 3