Τι είναι Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη προσέρχονται εκουσίως συνοδευόμενα από τον δικηγόρο τους. Στη Διαμεσολάβηση, τα μέρη με τη βοήθεια και σύμπραξη του Διαμεσολαβητή, που είναι τρίτο προς τα μέρη ουδέτερο πρόσωπο, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους με συμφωνία, συχνά στο διάστημα μιας μόλις ημέρας, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Η συμφωνία, στην οποία θα καταλήξουν τα μέρη, για την επίλυση της διαφοράς τους αποτυπώνεται στο Πρακτικό της Διαμεσολάβησης, το οποίο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός.


Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
Ιδιαίτερη μνεία απαιτείται να γίνει στον θεσμό της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των διαφορών μεταξύ των δύο μερών...
Εμπορική Διαμεσολάβηση
Πεδίο εφαρμογής του θεσμού της διαμεσολάβησης εκτός από τις καθαρά αστικές ή και οικογενειακές διαφορές υφίσταται και σε εμπορικές...
Τραπεζική Διαμεσολάβηση
Ολο και περισσότερο πιεστική καθίσταται η κατάσταση με τα μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια που οδηγούν σε απόγνωση τους δανειολήπτες...

Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης

Κόστος
Ενώ ο διαμεσολαβητής μπορεί να χρεώσει μία αμοιβή συγκρίσιμη με αυτή ενός δικηγόρου, το τελικό κόστος για την επίλυση μιας υπόθεσης είναι χαμηλότερο για τον ενδιαφερόμενο, αφού η διαδικασία της διαμεσολάβησης απαιτεί γενικά λιγότερο χρόνο για την πρόοδο μίας υπόθεσης απ’ ότι μέσω των κλασικών οδών δικαστικής επίλυσης διαφορών.
Χρόνος
Ενώ μία υπόθεση στα χέρια ενός δικηγόρου ή δικαστηρίου μπορεί να πάρει μήνες ή χρόνια να επιλυθεί, η διαμεσολάβηση συνήθως δίνει λύση σε λίγες ώρες.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές του ΚΕΔΙΑΑ

Εμείς στο ΚΕΔΙΑΑ είμαστε μια εξειδικευμένη ομάδα Δικηγόρων, Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με εμπειρία χειρισμού υποθέσεων τόσο όλου του φάσματος του αστικού δικαίου (οικογενειακό, κληρονομικό, ενοχικό, εμπράγματο κλπ), αλλά και του εμπορικού δικαίου. Η ιδιότητά μας των Δικηγόρων, μας προσδίδει το πλεονέκτημα να γνωρίζουμε εκ των έσω τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της Ελληνικής Δικαιοσύνης και την ταλαιπωρία που η προσφυγή σε αυτήν συνεπάγεται πολλές φορές για τους πελάτες μας.

Μάγδα Καπότη - Ταζεδάκη

Μάγδα Καπότη - Ταζεδάκη

Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Χάρις Μανουσοπούλου

Χάρις Μανουσοπούλου

Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Γεωργία Κατσούλη

Γεωργία Κατσούλη

Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Γεώργιος Παπαδόπουλος

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Δικηγόρος
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
Συντονιστής Επανορθωτικών Κύκλων
Αθανάσιος Κοντούρης

Αθανάσιος Κοντούρης

Δικηγόρος
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
Αλεξάνδρα Στουραΐτη

Αλεξάνδρα Στουραΐτη

Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Εκπαιδεύτρια Επικοινωνίας & Διαχείρισης Συγκρούσεων

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί χρειάζομαι διαμεσολαβητή;
Αυτή είναι η πρώτη και βασική απορία όλων που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την διαμεσολάβηση. «Γιατί σε χρειάζομαι; Δεν μπορώ να βρω τη λύση μόνος μου αν θέλω; Άλλωστε, οι δικηγόροι μας έχουν μιλήσει ήδη τηλεφωνικά, μήπως και γινόταν να συμβιβαστούμε» - με την λογική ότι αν τα μέρη μπορούσαν να έχουν βρει μια λύση απλώς συζητώντας, θα το είχαν ήδη κάνει.
Περισσότερα ...
Μια χαρακτηριστική περίπτωση διαμεσολάβησης
Πως εξασφαλίζω τα συμφέροντα μου μέσω της διαμεσολάβησης;
Σε περίπτωση που αποτύχει η διαμεσολάβηση τι μπορώ να κάνω;
Ο διαμεσολαβητής μπορεί να μου παρέχει νομικές συμβουλές;
Ποιά είναι η συνήθης διάρκεια μιας διαμεσολάβησης;
Ποιό είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;
Πρέπει να έχω δικηγόρο στην διαμεσολάβηση;
Μπορώ να προσφύγω σε διαμεσολάβηση, ενώ έχω ήδη προσφύγει στα δικαστήρια;

Επικαιρότητα

Επικαιροποίηση πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών

Επικαιροποίηση πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών

27 Οκτωβρίου 2016

Σε συνέχεια της από 20-10-2016 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών και...

Στις 21 Ιανουαρίου 2017 οι εξετάσεις υποψήφιων Διαμεσολαβητών

Στις 21 Ιανουαρίου 2017 οι εξετάσεις...

07 Σεπτεμβρίου 2016

Με την από 06-09-2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, ορίσθηκε...

Συνεργασία Yπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.

Συνεργασία Yπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού...

08 Ιουνίου 2016

Συνεργασία Yπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών...

Αρθρογραφία

Δικηγόρος : Αναγκαίος Παράγοντας Στη Διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με τον νόμο, στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, κάθε πλευρά πρέπει να παρίσταται με τον δικηγόρο της.

«Γιατί;», αναρωτιούνται πολλοί ενδιαφερόμενοι. «Αφού στη Διαμεσολάβηση, εγώ αποφασίζω το περιεχόμενο της συμφωνίας, δεν γίνεται να μην φέρω τον δικηγόρο μου, ώστε να μειωθούν τα έξοδά μου; Άλλωστε και εσείς Νομική έχετε σπουδάσει», λέει στον διαμεσολαβητή.

Περισσότερα

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α62/3-5-2017), ο οποίος, ως προς τις περισσότερες διατάξεις του, θα τεθεί σε ισχύ μετά την πάροδο τριών μηνών και στοχεύει στη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η διάσωσή τους και αποτελεί «μια προσπάθεια έμμεσης προώθησης του θεσμού της διαμεσολάβησης».

Περισσότερα

Επανορθωτικοί Κύκλοι και Επανορθωτική Δικαιοσύνη

Οι Επανορθωτικοί Κύκλοι αποτελούν τμήμα των επανορθωτικών πρακτικών που έχουν τις ρίζες τους στις παραδόσεις των αυτοχθόνων λαών της αμερικανικής ηπείρου. Στις κουλτούρες αυτές, όπου δεν υπήρχε γραπτός λόγος, όλη η σοφία μεταφερόταν από γενιά σε γενιά μέσω της αφήγησης ιστοριών.

Περισσότερα

Διαμεσολάβηση και δικαστική μεσολάβηση

Λόγω της πρόσφατης προβολής του θεσμού της διαμεσολάβησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, θεωρώ πως είναι σκόπιμο να φωτίσουμε μερικές απ’τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Διαφορών δηλαδή που ίσως ομοιάζουν προς το θεσμό της διαμεσολάβησης. Ένας απ’τους θεσμούς αυτούς εναλλακτικής επίλυσης είναι αυτός της δικαστικής μεσολάβησης. Περιγράφεται στο άρθρο 214Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Περισσότερα

Επικοινωνήστε Μαζί μας 

Κέντρο Διαμεσολάβησης Αθηνών